alpmetal@alpmetal.si +386 45 11 78 36

POLITIKA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

POLITIKA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

1. Smernice in namen

Naša politika družbene odgovornosti (Corporate social responsibility company policy = CSR) se nanaša na našo odgovornost do okolja. Obstoj našega podjetja ni osamljen. Je del večjega sistema ljudi, vrednot, drugih organizacij in narave. Družbena odgovornost podjetja je, da svetu vračamo tako, kot le-ta daje nam.

2. Obseg

Ta politika velja za naše podjetje in vse eventuelne podružnične ali razširjene proizvodne enote našega podjetja. Lahko se nanaša tudi na dobavitelje in partnerje.

3. Elementi politike

Želimo biti odgovorno podjetje, ki ustreza najvišjim standardom etike in profesionalnosti.
Družbena odgovornost našega podjetja spada v dve kategoriji: skladnost in proaktivnost. Skladnost se nanaša na zavezanost našega podjetja zakonitosti in pripravljenost za spoštovanje skupnostnih vrednot. Proaktivnost je vsaka pobuda za spodbujanje človekovih pravic, pomoč skupnostim in zaščito našega naravnega okolja.

3.1 Skladnost

Zakonitost

V našem podjetju bomo:

 • Spoštovali zakon.
 • Spoštovali naše notranje politike.
 • Zagotovili, da so vse naše poslovne dejavnosti zakonite.
 • Zagotovili, da bodo vsa partnerstva in sodelovanja odprta in pregledna.

Poslovna etika

Vedno bomo poslovali z integriteto in spoštovanjem človekovih pravic. Promovirali bomo:

 • Varnost in pošteno ravnanje
 • Spoštovanje do potrošnika
 • Nasprotovanje podkupovanju in izvajanje protikorupcijske prakse.

Varovanje okolja

Naše podjetje se zaveda potrebe po varovanju naravnega okolja. Vzdrževanje našega okolja čistega in neonesnaženega je korist za vse. Pri odstranjevanju smeti in uporabi kemičnih snovi bomo vedno upoštevali najboljše prakse.

Zaščita ljudi

Poskrbeli bomo, da:

 • Ne tvegamo zdravja in varnosti zaposlenih in skupnosti.
 • Se izogibamo kakršnemukoli škodovanju lokalnim in avtohtonim prebivalcem.
 • Podpiramo raznolikost in vključenost.

Človekove pravice

Naše podjetje ščiti človekove pravice. Zagotovili bomo, da naše dejavnosti ne bodo neposredno ali posredno kršile človekovih pravic v katerikoli državi (npr. prisilno delo).

3.2 Proaktivnost

Donacije in pomoč

Naše podjetje lahko načrtuje proračun za denarne donacije. Namen teh donacij bo:

 • Spodbujanje izobraževanja, kulturnega ali trajnostnega napredka ter finančna podpora organizacijam prireditev v lokalni ali širši skupnosti.
 • Pomoč najbolj ranljivim v skupnosti.

Prostovoljstvo

Naše podjetje bo spodbujalo zaposlene k prostovoljstvu. Naše podjetje lahko sponzorira prostovoljne prireditve drugih organizacij.

Ohranjanje okolja

Naše podjetje bo poleg zakonskih obveznosti proaktivno varovalo okolje. Primeri ustreznih dejavnosti bodo vključevali:

 • Recikliranje.
 • Varčevanje z energijo.
 • Organizacija izletov, srečanj.
 • Uporaba okolju prijaznih tehnologij.

Podpora skupnosti

Naše podjetje lahko podpira izobraževalne, kulturne ali trajnostne programe skupnosti in nudi podporo neprofitnim organizacijam. Naše podjetje si bo prizadevalo nenehno izboljševati svoje delovanje.

KONTAKT

Naslov

Selca 86, 4227 Selca

Telefon

+386 4 511 78 36

V pošiljanju
Vaše sporočilo je bilo poslano, hvala!

Lokacija - poslovna enota

Selca 168, 4227 Selca
Kidričeva 58, 4220 Škofja Loka