alpmetal@alpmetal.si +386 45 11 78 36

PRAVNO OBVESTILO

PRAVNO OBVESTILO

Pravice intelektualne vsebine

Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.alpmetal.si (v nadaljevanju: Spletno mesto). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno mesto je Alpmetal, d.o.o.. Znak Alpmetal so varovani kot storitvene oziroma blagovne znamke po Zakonu o industrijski lastnini in mednarodnimi akti ter so registrirane pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem Spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.alpmetal.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.alpmetal.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Alpmetal & CO ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.alpmetal.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost Alpmetal & CO za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

Alpmetal & Co se bo trudil, da bodo podatki na spletnem mestu pravilni in ažurni ter za nemoteno delovanje spletnega mesta, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletnega mesta. Alpmetal & CO lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto.

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih Alpmetal & CO pridobi na kakršenkoli način preko spletnega mesta, so namenjeni izključno za interno rabo Alpmetala in jih Alpmetal & CO varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Obligacijskem zakoniku.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru. Z uporabo Spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

KONTAKT

Naslov

Selca 86, 4227 Selca

Telefon

+386 4 511 78 36

V pošiljanju
Vaše sporočilo je bilo poslano, hvala!

Lokacija - poslovna enota

Selca 168, 4227 Selca
Kidričeva 58, 4220 Škofja Loka